"Včely to ví nejlépe...."

GABON

 

GABON PA 92 proužky ad us. vet.

Složení:

1 proužek obsahuje 1,5 mg acrinathrinu zabudovaného v polymerní směsi z termoplastického kaučuku, tvořící mikrovrstvu na povrchu proužku z gabonového dřeva.

Aplikační forma a velikost balení:

Proužek; balení obsahuje 50 proužků a jeden háček k zavěšení (vzor)

Indikační skupina: Antiparazitika

Přípravek působí kontaktně. Účinná látka difunduje na povrch proužku, odkud se dostává na těla včel, zdržujících se na proužku. Dále se distribuuje na ostatní včely vzájemným kontaktem s kontaminovanými včelami. Roztoči jsou zasaženi při styku s kontaminovanými včelami a při jejich parazitaci.

Držitel povolení a výrobce:

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Máslovice-Dol 94, 252 66 pošta Libčice n.Vltavou, tel: 220 940 480

Indikace:

GABON PA 92 je určen k hubení roztočů Varroa destructor přítomných na včelách, a to zejména k ochraně zimní generace včel v podletí a na podzim, tj. v době, kdy je ve včelstvu zavíčkovaný plod. Hubí také včelomorku Braula coeca

Kontraindikace:

Nepoužívá se v době, kdy je ve včelstvech přítomen konzumní med. Používáme po vytočení medu. Změny v chování včel Přípravek nevyvolává žádné změny v chování včel, ani zvýšenou agresivitu. Interakce s jinými přípravky nejsou známy.

Dávkování: 

2 proužky pro středně silné včelstvo na dobu 24-30 dní.

Způsob použití:

Včelstvo rozebereme a do mírně rozšířených uliček mezi plodové plásty symetricky ke středu plodového tělesa zavěsíme 2 proužky (např. do 2. a 5. uličky). Jen u zvláště silných včelstev, která mají plod ve dvou nástavcích, zavěsíme ještě další 1 až 2 proužky. Proužky zavěšujeme na háčky, jejichž vzor je přiložen ke každému balíčku proužků, tak, aby proužek visel volně mezi plásty, nedotýkal se plástové plochy a neporušil se otvor k zavěšení proužku. Proužky ponecháme ve včelstvu po dobu dvou period zavíčkovaného plodu, tj. 24 dní ev. 30 dní, je-li přítomen trubčí plod. Po této době proužky vyjmeme.

Upozornění:

Včely musí mít přístup k proužku z obou jeho stran. Pokud se v průběhu ošetření změní poloha plodového tělesa tak, že proužky jsou mimo kontakt s líhnoucími se včelami, je nutné proužky převěsit! Účinnost GABONU PA-92 může klesnout při výskytu rezistentních roztočů.

Popis nežádoucích účinků:

Pokud mladé včely dělnice a trubci setrvají dlouhou dobu na proužku, může dojít k jejich poškození. Neznamená to však ohrožení včelstva. U slabých včelstev se tímto způsobem může projevit předávkování. V případě vyššího úhynu včel snížíme počet proužků.

Použitelnost přípravku:

je vyznačena na obalu

Varování:

Proužky nepřipevňujte v úlu jinak než na háčky, jejichž vzor je přiložen v každém balení.

Uchovávání:

GABON PA 92 skladujte při obyčejné teplotě (15 - 25°C) odděleně od potravin a krmiv, mimo dosah dětí a nepovolaných osob.

Datum poslední revize textu: 20.9.2003 Číslo rozhodnutí o schválení: 007-04/C

Ochranná lhůta:

Med je bez ochranné lhůty, jelikož GABON PA 92 se nepoužívá v době, kdy je ve včelstvech konzumní med. 

 

Použité proužky zneškodněte spálením S proužky manipulujte v rukavicích. V případě kontaktu umyjte pokožku vodou a mýdlem. Při práci nejezte a nekuřte

 

Vyhledávání

vcelarstvitasovice© 2015 Všechna práva vyhrazena.