"Včely to ví nejlépe...."

Legislativa v chovu včel

14.11.2015 21:53

Každý začínající včelař má v podstatě pouze tři povinnosti:
- zaregistrovat se u Českomoravské společnosti chovatelů (ČMSCH) v Hradištsku pod Medníkem. Tato instituce přidělí každému chovateli jednoznačné registrační číslo a pro každou parcelu se včelstvy i číslo stanoviště, následně pak pod tímto číslem hlásíme jednou za rok v termínu do 15. září početní stavy včelstev na stanovištích
- do konce února každého roku nahlásit na místně příslušný obecní úřad stanoviště včelstev v katastru obce (zákon 326/2004 Sb.). Tato povinnost by měla zabránit tomu, aby neinformování zemědělci stříkali svá pole pesticidy, které by mohli ublížit včelám……
- mít na každá pořízená včelstva nebo oddělky přesunutá do jiného kraje veterinární doklad o vyšetření na varroázu a mor včelího plodu.


Uvedené povinnosti vyplývají ze zákonů či vyhlášek, jsou jednoduše dané a jejich nesplnění může mít nepříjemné důsledky.Všechna povinná hlášení je vhodné archivovat s potvrzením o převzetí či jiným dokladem prokazujícím splnění povinnosti.
Členství v žádném občanském sdružení zabývajícím se chovem včel (tudíž ani v ČSV) není povinné. Tvrzení a nátlak členů místně příslušných základních organizací  Českého svazu včelařů, že musíte vstoupit do svazu kvůli léčení, lze často charakterizovat jako vydírání!!
Léčení včelstev upravují mimořádná veterinární opatření - informace o ní poskytne místně příslušná veterinární správa (na úrovni okresů). Na stránkách veterinární spravy lze najít podrobný popis typického průběhu léčení proti varroáze.
Při obsazení nového stanoviště v průběhu roku, je potřeba jej nahlásit na obecní úřad a ČMSCH ještě před přesunem včelstev.
Pokud chce včelař uplatnit tzv. "národní" dotaci,  je potřeba do 15. září podat žádost prostřednictvím ZO ČSV - platí i pro nečleny! Formulář bývá k dispozici na stránkách ČSV.
Ostatní dotace (krajské, evropské, ...) mají vlastní termíny a podmínky. Informace podává poskytovatel dotace (bývají s předstihem zveřejněny na elektronických portálech těchto institucí)….

 

Číst zprávy tohoto blogu je možné i přes RSS kanál.

Zpět

Vyhledávání

vcelarstvitasovice© 2015 Všechna práva vyhrazena.