"Včely to ví nejlépe...."

Kontakt na krajskou veterinu

28.12.2016 11:23

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj vykonává ve svém územním obvodu Jihomoravského kraje státní správu a dozor ve věcech veterinární péče o zdraví zvířat, zdravotní a hygienické nezávadnosti potravin a surovin živočišného původu a krmiv, ochrany zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka, ochrany zdraví lidí před nemocemi z potravin, ochrany životního prostředí před škodlivými vlivy pocházejícími ze zvířat a dbá na dodržování ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Krajská veterinární správa vydává závazná nařízení týkající se rovněž včelařství. Pokud se dovíme (a to bychom měli…..:-D )o vydání např. nových mimořádných veterinárních opatření apod. budeme je na našich stránkách průběžně zveřejňovat.

https://eagri.cz/public/web/svs/portal/org-utvary-svs/jihomoravsky-kraj/

Zpět

Vyhledávání

vcelarstvitasovice© 2015 Všechna práva vyhrazena.